อนุกรมเลขคณิต ม.5
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 5
  • + ครูลูกหว้า

อนุกรมเลขคณิต ม.5

1 February 2022

อนุกรมเลขคณิต คือ ผลบวกของลำดับเลขคณิต ซึ่งน้อง ๆ ต้องเช็คให้ดีว่าลำดับที่เราพิจารณานั้นเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่

ดูวีดีโอ