รวมข้อสอบเรื่อง ประโยคในภาษาไทย ม.4-6
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

รวมข้อสอบเรื่อง ประโยคในภาษาไทย ม.4-6

28 January 2022

ประโยคในภาษาไทยตามทฤษฎีแนวใหม่ คือ ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน ส่วนประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน เป็นประโยคในทฤษฎีแนวเดิมหรือทฤษฎีเก่า เวลานักเรียนเตรียมสอบให้ศึกษาประโยคตามทฤษฎีแนวใหม่เท่านั้น

ดูวีดีโอ