สถิติ (1) ม.1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูลูกหว้า

สถิติ (1) ม.1

27 January 2022

บทเรียนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนสถิติเลย นั่นก็คือการตั้งคำถามทางสถิติ บทเรียนนี้จะทำให้น้อง ๆ แยกออกว่าคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่

ดูวีดีโอ