สมการ ป.6
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูดาว

สมการ ป.6

25 January 2022

สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า คำตอบของสมการ

ดูวีดีโอ