สรุปวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต ม.3
  • + ภาษาไทย
  • + ม.3
  • + ครูอุ้ม

สรุปวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต ม.3

24 January 2022

อิศรญาณภาษิต แต่งโดย หม่อมเจ้าอิศรญาณ ใช้กลอนแปดแต่ง ให้ข้อคิดคิดคติเตือนใจในลักษณะของคำสอน (ภาษิต)

ดูวีดีโอ