สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการให้ความช่วยเหลือและการให้คำแนะนำผู้อื่น

สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการให้ความช่วยเหลือ และการให้คำแนะนำผู้อื่น

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.1 ที่น่ารักทุกคน วันนี้ครูจะพาไป เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการให้ความช่วยเหลือและการให้คำแนะนำผู้อื่น
(
Idioms for helping and giving advice to others) กันนะคะ ไปลุยกันเลย

 

บทนำ

 

บทนำ

 

สำนวนที่ใช้ในการถามและการให้คำแนะนำ นั้น คำศัพท์ที่เจอส่วนใหญ่มักจะมีคำว่า advise” แปลว่า แนะนำ ที่ลงท้ายด้วย suffix “-ise” เป็นคำกริยา ส่วน คำว่า advice ที่ลงท้ายด้วย suffix “-ice” เป็นคำนาม การแนะนำ หรือ คำแนะนำ นอกจากนี้ยังมีการใช้  “ought to” มีความหมายคล้ายๆ กับ  should แต่มีความแตกต่างในการใช้คือ หลัง ought จะตามด้วยคำว่า  to เสมอ เพื่ออ้างถึงสิ่งที่ควรทำเช่น หน้าที่ ประเพณี จารีต ศาสนา เหล่านี้ แต่ตามหลักการใช้แล้ว คำว่า should จะถูกนำมาใช้เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่ควรทำ ในความหมายทั่วไป เช่น การแนะนำมากกว่า ought to

 

Asking for some advice: การถามเพื่อขอคำแนะนำ

 

Asking for some advice_ การถามเพื่อขอคำแนะนำ

 

โครงสร้าง: I’ve got + โรคภัย หรือ ปัญหา + What will you suggest?

 

I’ve got a headache.  What will you suggest?

=  ฉันปวดหัวมากๆเลย คุณช่วยแนะนำฉันทีว่าฉันควรทำอย่างไร

 

สำนวนและวลีที่มีความหมายว่า “ฉัน หรือ ผมควรทำอย่างไรดี”

What do you advise me to do?

= คุณแนะนำให้ฉันทำอะไร

 

What should I do?

= ฉันควรจะทำอย่างไรดี

 

What should I do?

= ฉันควรจะทำอย่างไรดี

 

If you were me what would you do?

= ถ้าคุณเป็นฉัน คุณจะทำอย่างไร

 

What is your best advice?
= คำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร

 

Giving advice: การให้คำแนะนำ

 

Giving some advice_

 

โครงสร้าง: If I were you, I would go to + helper (คนที่ช่วยเราได้) เช่น doctor (หมอ), advisor (ที่ปรึกษา) เป็นต้น นักเรียนสามารถเลือกใช้โครงสร้างประโยคที่คล้ายกันด้านล่างนะคะ

 

เช่น

If I were you, I would go to the doctor.

= ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปหา/พบแพทย์

 

หรือ  

What if you go to the pharmacist?
= ทำไมคุณไม่ไปหาเภสัชกรล่ะ

 

 

การพูดแนะนำให้ทำบางอย่างที่ดีกว่า 

 

แนะนำให้ทำบางอย่างที่ดีกว่า

 

โครงสร้าง : You + should(‘d) better +….แปลว่า คุณควรจะ…ดีกว่า

You’d better go sleep now.
= คุณควรไปนอนตอนนี้ดีกว่านะ

 

 You should avoid having too much snack.

= คุณควรจะหลีกเลี่ยงการทานขนมที่เยอะเกินไปดีกว่านะ

 

 

    I advise you to brush your teeth at least 2 times a day.

= ฉันแนะนำให้คุณแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ดีกว่านะ

 

It might be a good idea to study with friends.
= เธอควรจะเรียนร่วมกันกับเพื่อนๆบ้างก็ดีนะ (เป็นการแนะนำ)

 

 

 

 

Disagreeing to give advice: การปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำแบบสุภาพ

 

Disagree to give advice_ การปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำแบบสุภาพ

 

I’m afraid that I cannot help you.
= ฉันเกรงว่าจะช่วยคุณไม่ได้น่ะสิ


I wish I could give you a hand, but I cannot.

= ฉันหวังว่าฉันจะช่วยได้ แต่ช่วยไม่ได้เลย

 

I wish I could suggest something,  but I really don’t know what to do.

= ฉันหวังว่าฉันจะแนะนำได้ แต่ฉันไม่รู้จะต้องทำยังไง

 

      

 Situation: สถานการณ์ตัวอย่าง

 

A student is struggling in his English class at Nok Academy and asking for some advice from a teacher.

นักเรียนกำลังเจอปัญหาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและกำลังหาคำแนะนำจากครูของเขา

A student is struggling in his English class and asking for some advice from a teacher.

 

 

 

David: Teacher, I am trying to look for a way to improve my English.
But I have not much time daily.
แปล: ครูครับ ผมกำลังหาวิธีฝึกฝนภาษาอังกฤษของผมอยู่ครับ แต่ไม่ค่อยมีเวลาในแต่ละวันเลย

 

Teacher: I think you should try this English Application.
It’s easy to download, and it doesn’t take much time.

แปล: ครูแนะนำให้เราลองดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษดูนะ โหลดง่ายและไม่ต้องใช้เวลามากเลย


David:  I’ve seen it on the Facebook advertisement, but what do you think I should start with?
แปล: อ้อ ผมเคยเห็นโฆษณาบนเฟสบุคครับ แล้วควรเริ่มยังไงครับครู

 

Teacher:        I suggest you to try the pre-test first, so you will know your English level.
แปล: ครูแนะนำให้เดวิดลองทำข้อสอบก่อนเรียนในแอพพลิเคชัน เราจะได้รู้ระดับภาษาตัวเองด้วย

 

David: Thank you teacher.
แปล: ขอบคุณครับคุณครู


Teacher: You’re welcome.
แปล: ด้วยความยินดีค่ะ

 

 

 

Most Used Idioms: สำนวนที่เจอบ่อย  

 

Giving Advice สำนวนที่เจอบ่อย Most Used Idioms

 

 1. Don’t bite off more than you can chew.
  แปลว่า อย่าตะบี้ตะบันทำอะไรมากเกินไป ค่อยๆ ทำไปทีละอย่าง
 2. Don’t count your chickens before they hatch.
  แปลว่า อย่าพึ่งไปหวังกับสิ่งที่ยังไม่เกิด หรืออย่าตีตนไปก่อนไข้
 3. A bird in the hand is worth two in the bush.
  แปลว่า ลาภอะไรที่ได้ก่อน ควรเอาไว้ ดีกว่าจะรอลาภที่แม้จะใหญ่กว่า แต่ไม่แน่นอนว่าจะได้อะไรที่อยู่ใกล้ หรือได้แน่นอนให้เอาไว้ก่อน
 4. Rome wasn’t built in a day.
  เป็นสำนวนที่ให้ความหมายว่า ภาระงานหรือบางสิ่งบางอย่างที่ยากๆ นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการสะสางให้สำเร็จ หรือ ความสำเร็จต้องใช้เวลานั่นเอง
 5. all ears
  สำนวนนี้แปลว่า ตั้งใจ
  Ex. What’s your advice for me, because I’m all ears?
  = คุณมีคำแนะนำให้ฉันมั้ยคะ ฉันตั้งใจฟังอยู่นะ
 6.  be hard on someone
  สำนวนนี้แปลว่า เข้มงวดกับใครบางคน syn. คือคำว่า strict
  Ex. My mom is so hard on me, what should I do?
  = แม่เข้มงวดกับฉันมากเลย ฉันควรทำไงดี

 

 

การพูดให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ

 

การพูดให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ

 

 You should try to study harder.
= เธอควรจะขยันให้มากขึ้นนะ

 

 I think you should not sleep late.
= ฉันคิดว่าเธอไม่ควรจะนอนดึกเลยนะ

 

 Why don’t you hang out with me?
= ออกไปเที่ยวด้วยกันมั้ย

 

 You’d better come to school early, so you won’t be punished.
= เธอควรจะมาโรงเรียนเช้ากว่านี้จะได้ไม่โดนทำโทษ

My dear,  I recommend that you get some rest.
= ที่รัก ฉันแนะนำให้คุณพักสักหน่อยเถอะนะคะ

 

 I suggest that you take a nap.
= ผมว่าคุณงีบหน่อยดีกว่านะครับ

 


I strongly advise you to do more exercise.
= ผมขอเน้นย้ำว่าคุณคุณออกกำลังกายให้มากกว่านี้

 

You may want to try on this skirt.
It looks great just like you.
= เธอน่าจะลองใส่กระโปรงนี้ดูนะ

มันดูดีเหมาะกับเธอมาก

 

 

 

 

Accepting the suggestion: การตอบรับคำแนะนำ

 

Accepting the suggestion_ การตอบรับคำแนะนำ

 

 That sounds like a good idea.
= ความคิดนี้เข้าท่าแหะ

 

 Thanks. It’s a good suggestion.
= ขอบคุณนะครับ นี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลย

 

 I will think about it.
= ฉันจะลองกลับไปคิดดูนะ

 


Rejecting the suggestion: การปฏิเสธคำแนะนำ

 

Rejecting the suggestion_ การปฏิเสธคำแนะนำ

 

I disagree with that.
= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 

I don’t think so.
= ฉันไม่คิดงั้นนะ

 

No, I’d rather not.
= ไม่อะ ผม/ฉันไม่เอาดีกว่า

 


I don’t think that it’s a good idea.
= ไม่เห็นด้วยเลย

 

 I don’t feel like it.
= ฉันไม่ค่อยเห็นด้วย

I’m over it.
= ไม่เอาแล้ว

 

I’m done.
= พอแล้ว

 

 เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่รักทุกคน ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการบทเรียนนี้นะคะ  อย่าลืมทบทวนบทเรียนกับวีดีโอด้านล่างนี้นะคะ

แล้วเจอกันใหม่ See you again next time. Bye!

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
ครูผู้สอน NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

ระยะห่างของเส้นตรง

ระยะห่างของเส้นตรง

ระยะห่างของเส้นตรง ระยะห่างของเส้นตรง มีทั้งระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง และระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน ซึ่งจากบทความเรื่องเส้นตรง น้องๆพอจะทราบแล้วว่าเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันความชันจะเท่ากัน ในบทความนี้น้องๆจะทราบวิธีการหาระยะห่างของเส้นตรงที่ขนานกันด้วยซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการหาสมการเส้นตรงได้ด้วย ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด จากรูปจะได้ว่า  โดยที่ A, B และ C เป็นค่าคงที่ และ A, B ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน ตัวอย่าง1  หาระยะห่างระหว่างจุด (1, 5) และเส้นตรง 2x

แบบฝึกหัดความสัมพันธ์

แบบฝึกหัดความสัมพันธ์ แบบฝึกหัดความสัมพันธ์ เป็นการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ได้แก่ เรื่องโดเมนและเรนจ์ของความสัม กราฟของความสัมพันธ์ และตัวผกผันของความสัมพันธ์ ก่อนทำแบบฝึกหัดความสัมพันธ์ บทความที่น้องๆควรรู้ คือ โดเมนของความสัมพันธ์ เรนจ์ของความสัมพันธ์ กราฟของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์   แบบฝึกหัด 1.) ถ้า (x, 5) = (3, x – y)

สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล/การกระจายของข้อมูล)

บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่อง ค่ากลางของข้อมูลและการกระจายของข้อมูล ซึ่งค่ากลางของข้อมูลจะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ส่วนการวัดการกระจายของข้อมูลจะศึกษาในเรื่องการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งน้องๆสามารถทบทวน การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ ได้ที่  ⇒⇒  การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ ⇐⇐ หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในทางคณิตศาสตร์มีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต การวัดค่ากลางของข้อมูล  เป็นการหาค่ากลางมาเป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุด ซึ่งมีวิธีการหาได้หลายวิธีที่นิยมกัน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic

วิชชุมมาลาฉันท์

เรียนรู้การแต่ง วิชชุมมาลาฉันท์ 8 ฉันท์ที่เปล่งสำเนียงยาวดุจสายฟ้า

ฉันท์ คือ ลักษณะถ้อยคำที่กวีได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อให้เกิดความไพเราะ โดยกำหนดครุ ลหุ และสัมผัสไว้เป็นมาตรฐาน มีด้วยกันมากมายหลายชนิด จากที่บทเรียนครั้งก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและพื้นฐานการแต่งฉันท์ไปแล้ว บทเรียนในวันนี้เราจะมาเจาะลึกให้ลึกขึ้นไปอีกด้วยการฝึกแต่ง วิชชุมมาลาฉันท์ 8 กันค่ะ ฉันท์ประเภทนี้จะเป็นอย่างไร ทำไมถึงเป็น 8  ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ   คำประพันธ์ประเภท ฉันท์   ฉันท์ในภาษาไทยได้แบบแผนมาจากอินเดีย ในสมัยพระเวท แต่ลักษณะฉันท์ในสมัยพระเวทไม่เคร่งครัดเรื่องครุ ลหุ นอกจากจะบังคับเรื่องจำนวนคำในแต่ละบท

แบบฝึกหัดการให้เหตุผล

แบบฝึกหัดการให้เหตุผล

แบบฝึกหัดการให้เหตุผล   แบบฝึกหัดการให้เหตุผล ประกอบไปด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย ซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้น้องๆได้ฝึกฝนการทำโจทย์จนน้องๆเชี่ยวชาญและส่งผลให้น้องๆทำข้อสอบได้แบบไม่ผิดพลาด ถ้าเรารู้เฉยๆเราอาจจะทำข้อสอบได้แต่การที่เราฝึกทำโจทย์ด้วยจะทำให้เราทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมและข้อสอบ O-Net ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อสอบ O-Net ของปีก่อนๆ   1.) พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้ ก. เหตุ 1. ถ้าฝนไม่ตกแล้วเดชาไปโรงเรียน   2. ฝนตก      ผล   

Life is Simple: ทำความรู้จัก Present Simple Tense

เรื่อง Tense (กาล) ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ อีกเรื่องหนึ่ง และ Tense ที่เป็นพื้นฐานสุดๆ และน้องๆ จะพบเจอบ่อยที่สุดก็คือ Present Simple นั่นเอง วันนี้เราจะมาปูพื้นฐานและทบทวนความรู้เรื่องนี้กันครับ

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1