กาพย์ยานี 11
  • + ภาษาไทย
  • + ป.5
  • + ครูอุ้ม

กาพย์ยานี 11

9 June 2022

กาพย์ยานี 11 บาทหนึ่งมีจำนวน 11 พยางค์ วรรคหน้า 5 พยางค์ วรรคหลัง 6 พยางค์ คำสุดท้ายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับคำที่ 3 ของวรรคที่ 2 คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 คำสุดท้ายของวรรคที่ 3 จะสัมผัสหรือไม่สัมผัสกับคำที่ 3 ของวรรคที่ 4 ก็ได้

ดูวีดีโอ