การใช้ no, not, none
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ม.2
  • + ครูกรีซ

การใช้ no, not, none

8 June 2022

การใช้ no, not, none อาจจะฟังดูเหมือนไม่ยาก แต่เอาเข้าจริง ๆ เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ใช้ผิดใช้ถูกกันอยู่ ใครที่อยากรู้ว่าต้องใช้ 3 คำนี้อย่างไรให้ถูกต้อง ต้องเข้ามาดูบทเรียนของวันนี้เลย!!!

ดูวีดีโอ