การแก้สมการโดยใช้การย้ายข้าง
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ป.6
  • + ครูดาว

การแก้สมการโดยใช้การย้ายข้าง

26 April 2022

การแก้สมการโดยใช้การย้ายข้าง ทำได้โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบจากการแทนค่า มาลองดูกันว่าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายแบบใดบ้าง

ดูวีดีโอ