ซัมเมอร์ว้าวุ่น วัยรุ่นชีวะ ม.2 ตอนที่ 1
  • + ชีววิทยา
  • + ม.2
  • + ครูนนท์

ซัมเมอร์ว้าวุ่น วัยรุ่นชีวะ ม.2 ตอนที่ 1

23 April 2022

บทเรียนนี้พูดถึงเรื่อง องค์ประกอบของเลือด เป็นการอธิบายว่าในเลือดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และส่วนประกอบต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างไร

ดูวีดีโอ