เตรียมสอบเข้า ม.1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

เตรียมสอบเข้า ม.1

15 March 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ การแยกตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ การประมาณค่า และสมการเศษส่วน ครูดาวมีโจทย์พิเศษให้น้อง ๆ ได้ตะลุยกันเยอะเลย รับรองว่า หลังจากทำโจทย์ น้อง ๆ จะทำข้อสอบได้คะแนนเยอะแน่นอน

ดูวีดีโอ