เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)
  • + ชีววิทยา
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 (สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสน)

20 February 2022

ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมีหลายระบบมาก แต่ข้อสอบส่วนใหญ่ก็เน้นออกที่ระบบเดียว แล้วระบบนั้นคืออะไร มีรายละเอียดที่จะออกแบบไหน มาทบทวนเนื้อหา และเก็บคะแนนกันเถอะ

ดูวีดีโอ