ทำไมต้อง Nock Academy สำหรับโรงเรียน?

เราช่วยสนับสนุน และแบ่งเบาภาระคุณครูที่โรงเรียน

เราประสบความสำเร็จในการพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ และสนับสนุนอนาคตของพวกเขา

Nock Academy สำหรับโรงเรียน คืออะไร?

เรามีบริการที่คอยช่วยเหลือคุณครูในทุก ๆ โรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมโดยใช้เทคโนโลยี

เราลดภาระของคุณครู ที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานจำนวนมากที่โรงเรียน เพื่อให้คุณครูได้เพิ่มเวลาในการสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนได้มากขึ้น

ภาระของคุณครู ที่โรงเรียน

ฉันต้องตรวจการบ้านที่ให้ไว้เมื่อวาน ที่นักเรียนทุกคน ทุกห้องส่งมา

ฉันต้องให้คะแนน และดูว่านักเรียนคนไหนต้องปรับปรุงอะไร ในจุดไหนบ้าง

ฉันต้องทบทวนบทเรียนของเมื่อวานให้นักเรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจฟัง ก่อนจะได้เริ่มสอนในหัวข้อต่อไป

ภาระของคุณครู หลังเลิกเรียน

ฉันไม่มีเวลาเตรียมตัว สำหรับบทเรียนของวันถัดไป เพื่อไปสอนให้กับนักเรียน

นักเรียนแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน แต่ฉันไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนทุกคนได้

นักเรียนต้องการเรียนวิชาที่แตกต่างกันไป แต่ฉันสามารถสอนได้วิชาเดียว ฉันไม่สามารถสนองความต้องการทั้งหมดของนักเรียนได้

วิธีแก้ไขของเรา

แบบทดสอบ

แบบฝึกหัด

วิดีโอบทเรียน

คุณครูสามารถให้การบ้านนักเรียนผ่าน Nock Academy ได้ และสามารถตรวจสอบสถานะการทำการบ้านของนักเรียนได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจแบบขีดเขียนบนการบ้านของนักเรียน และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าใครยังไม่ได้ทำการบ้านได้โดยง่ายดาย Nock Academy สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้จากทุกที่ และทุกเวลา

นอกจากนั้นคุณครูยังใช้ Nock Academy เพื่อช่วยในการสอนเสริมที่โรงเรียนได้ด้วย นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง และคุณครูจะเป็นเพียงผู้ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในการเรียนของนักเรียนเท่านั้น

บันทึกการวิจัยที่ผ่านมา และการรายงานของสื่อ

การทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงให้เห็นถึงคะแนนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ใช้บริการของเรา